Skip to content

Лед осветление

Лед осветление за пръскачки на всяка дюза. Осветлението позволява по-лесна работа в тъмните часове по време на пръскане. Възможност за монтаж на всички видове машини.