Skip to content

ФертиДиск 12Н

ФертиДиск 12Н е 12 редов навесен апликатор за течно торене. Хидравлично сгъваем за удобно транспортиране, висок клирънс за работа при високи растения. Течния тор се внася на дълбочина 6-10 см., наличен е механизъм за затваряне на браздата за ограничаване на загубите на активно вещество. Оборудван е с 4 упорни колела за добро копиране на терена.