Skip to content

Хербицидни уредби

Ние проектираме и изпълняваме оборудване за внасяне на пестициди едновременно с обработката на почвата или при сеитба, съобразно изискванията и машините на клиента. При изпълнението на хербицидните уредби монтираме компоненти от реномиране европейски марки.