Skip to content

Циклон 650

Машина за миене на фотоволтаични панели. Предимствата на нашата машина са следните: Значително по-ниска цена в сравнение с другите машини предлагани за тези цел. Много висока производителност и ефективност. Липса на пряк контакт между машината и панелите. Универсалност на машината, ниска експлоатационни разходи. Не се изисква специална квалификация за обслужващия оператор. За миенето се използва единствено ВОДА. Отзивите от нашите клиенти, притежаващи машината са много добри. Машината е патентно защитена!