Skip to content

АТТ 600

АТТ 600/7 Апликатор за течно торене (UAN) с капацитет на резервоара 600л. Машината е монтирана на седем редов култиватор за окопни култури. Предназначението на апликатора е да внася така нужните хранителни вещества за окопаваните растения чрез течния тор. Внасянето става непосредствено след работнят орган, където почвеният пласт заравя внесеното количество тор. По този начин се запазват полезните свойства на торта за по-дълго време и дава възможност за добро усвояване от растенията. Дозирането става чрез специални бленди които са монтирани в държатели. Задвижването на помпата става директно чрез ВОМ на трактора. Течността преминава през три степени на очистване. Машината дава възможност да се спира една или повече работни секции. Течният азотен тор е най-прецизното решение за азотно подхранване. Той е с общо съдържание на активно вещество 32%. Поради специфичните си качества може да се прилага при предсеитбено подхранване и за вегетативно приложение. Една от причините тези системи да бъдат така ефективни са и съществената ценова разлика минус 30% на течната тор (UAN) спрямо гранулата както и незабавното усвояване от растението без загуби.

This gallery contains 15 photos.