Skip to content

Добре дошли!

DIK ENGINEERING е регистрирана търговска марка на “ДИК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Добрич. Дружеството е регистрирано през 1994 г. с предмет на дейност – производство на машини за растителна защита. Фирмата произвежда:

  • Навесни и прикачни щангови пръскачки с обем на резервоара от 600 до 3800 л. и работна шиирина от 10 до 24 метра.
  • Навесни пневматични лозарски пръскачки с насочено действие, позволяващи едновременното пръскане на 4 реда.
  • Прикачни вентилаторни пръскачки за овощарството с обем на резервоара до 1500 л. и диъметър на ротора на вентилатора 850 мм.
  • Хербицидни уредби за внасяне на почвени хербициди по време на култивиране и сеитба.
  • Апликатори за течно торене.

При производството на нашите машини се съобразяваме с конкретните изисквания и желания на всеки клиент. Като официален представител за България на “IDROMECCANICA BERTOLINI” SPA и TeeJet Technology, ДИК ИНЖЕНЕРИНГ влага в своите машини компоненти на водещите европейски фирми в бранша. Ние можем да решим всеки специфичен проблем в областта на растителната защита в полевъдството, трайните насаждения и оранжериите. Дружеството предлага на своите клиенти компоненти и оборудване за рециклиране на стари пръскачки, както оказва техническа помощ на място.

027

Permalink