Skip to content

Новини

Съобщение 19.04.2023

Фирма „ДИК – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.004-0271-C01.

Срок на изпълнение: 12 месеца

Място на изпълнение: гр. Добрич

Обща цел: Постигане на устойчив растеж и развитие на „ДИК – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, през средносрочния период 2024г. – 2026г., чрез разширяване на дейността и повишаване на производствения капацитет на предприятието.

Обща стойност на разходите: 335 845.35 лв., от които 167 922.68 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.